Adwokat do rozwodu

Rozwód – Jak wygląda i czy trzeba bać się rozprawy?

Co faktycznie naprawdę będzie toczyło się w trakcie postępowania sądowego? I czy sędzia stawia same niewygodne zapytania? W jaki sposób „usposobić” się do rozprawy, aby otrzymać rozwód? Zacznijmy od tego, że aktualnie sprawy w kwestii rozwodów nie są niczym niezwykłym. Mnóstwo obywateli po jakimś czasie stwierdza swój błąd, jaki sobie wyrządzili w sprawie wyboru sympatii. Nierzadko współmałżonek zdradza albo zaciąga długi, nadużywa napojów wyskokowych albo narkotyków czy zamęcza psychicznie. W tej okoliczności każdy spośród nas posiada zezwolenie, by wnieść pozew o rozwód i wypatrywać potrzebnego orzeczenia trybunału. Wyczekiwanie na korytarzu w sądzie na przygotowanie procesu na pewno jest nadzwyczaj stresujące. Wcale nie ma się jednakże czego bać. Powinnyśmy posiadać minimalną wiedzę w temacie tego, kto i o co będzie naprawdę na niej pytał. Jeśli odczuwamy, że bez pomocy niestety nie damy sobie rady, należałoby wówczas zwrócić się do adwokata rozwodowego, który najpierw pomoże nam uzbierać wszystkie potrzebne dokumenty.

Postępowanie w sprawie rozwodu przeprowadza niezmiennie trzech sędziów, z czego siedzący w środku jest sędzią prowadzącym, a dwaj po bokach – to sędziowie ławnicy. Cała sprawa będzie toczyło się bez włączenia widowni, także z wyjątkiem sędziów, współmałżonków i pełnomocników nikogo więcej wcale nie powinno być podczas rozprawy. Nie musimy się zatem martwić, że koleżanka z pracy dowie się nazbyt dużo o naszym pożyciu małżeńskim albo o tym, co konkretnie stało się w naszej rodzinie. Kolejnymi stopniami sprawy rozwodowej są: wypytywanie małżonków, przesłuchiwanie najbliższych, przesłuchanie partnerów i w końcu – ogłoszenie orzeczenia.

Jakie pytania sąd zadaje podczas rozprawy?

Na pierwszej sprawie rozwodowej sędzia niezmiennie zapoczątkowuje od zadawania orientacyjnych zapytań. Czy współmałżonkowie prowadzą obopólnie dom? (jeżeli nie, wówczas sędzia pyta od kiedy ma miejsce taka sytuacja); w jaki sposób wygląda sytuacja z dziećmi? (czy są dorosłe, kto teraz ma nad nimi opiekę, jeżeli matki albo ojca w niniejszym gospodarstwie wcale nie ma); czy uprzednio toczyły się wobec któregokolwiek spośród współmałżonków sprawy rodzinne? I czy występuje w ogóle jakakolwiek możliwość na oszczędzenie małżeństwa? Po tychże zapytaniach sędzia przechodzi do przepytania krewnych. Może to zrealizować na początkowej rozprawie lub dopiero na nowej. Na początku przesłuchiwani są obserwatorzy strony powodowej, a potem – strony pozwanej. Od liczby świadków wydarzeń uzależniona jest suma procesów, a każdy z partnerów ma szansę kierować do nich pytania. Kiedy małżonkowie i świadkowie będą już przesłuchani, wówczas sędzia przechodzi do wysłuchania małżonków. Mają opcję oni opisać indywidualny stosunek do sprawy, odnieść się do tego, co konkretnie wygłosił któryś z obserwatorów lub sam współmałżonek.

W jakiej sytuacji sąd może nie orzec rozwodu?

  • Wówczas, gdy ucierpiałoby na wyroku dobro dziecka, głównie nieletniego
  • Stałoby to w sprzeczności z regułami współżycia społecznego
  • Rozwodu pożąda jedynie winowajca współmałżonek, m in. ten który dopuścił się niewierności (drugi partner jest zobowiązany sformułować aprobatę na rozwód)

Dlaczego warto zdecydować się na adwokata rozwodowego?

W niemałej ilości kwestiach ma szansę pomóc nam mecenas, głównie jeżeli dążymy do tego, żeby sędzia orzekł winę jednej ze stron za rozłam związku małżeńskiego. Powinniśmy się też do niego udać wtedy, jeśli: strony zajmowały wspólny dorobek, a jedno spośród nich prowadzi działalność gospodarczą w stanie ruiny; chcemy, ażeby były orzeczone alimenty na drugiego partnera bądź na niedorosłe dzieci; chcemy posiadać całkowitą kontrolę rodzicielską bądź chcemy pozostałej stronie zawęzić związki z dzieckiem; okoliczność potrzebuje orzeczenia systemu korzystania ze wspólnego domu, jego podziału lub powierzeniu go jednemu spośród małżonków; trzeba zawyrokować podział całego kapitału. Adwokat ma szansę nas poratować nie jedynie w sytuacji rozwodu, ale również w czasie separacji. Powinniśmy wspomnieć, że rozwód i separacją charakteryzują dwie odrębne kwestie, które chociaż są pokrewne, ale różnią się „wynikami”. Osąd sędziego o rozwodzie powoduje, że małżeństwo przestaje trwać. W przypadku separacji związek jeszcze istnieje formalnie. Osoby, które postawiły na separację, z jakichkolwiek względów właściwie nie pragną zdecydować się na rozwód, m in. jeżeli są bogobojne lub mają na wychowaniu niedorosłe dzieci. Istnieje też coś specjalnego, jak separacja rzeczywista, w jakiej mąż i żona bytują samodzielnie, zatem nie zamieszkują tego samego lokalu.

O czym warto pamiętać?

Bezwarunkowo powinniśmy trzymać w teczce wszelakie potwierdzenia obciążające przeciwną stronę, jeżeli zależy nam na postanowieniu całkowitej winy. Muszą to być fotografie, wiadomości z telefonu, wiadomości multimedialne albo filmiki. Trzeba udowodnić, że partner, m in. dopuścił się zdrady bądź ciągle nadużywa napojów wysokoprocentowych. Jeśli staniemy przed trybunałem nie mając dowolnych dowodów w tej sprawie (lub nie mając świadków wydarzeń) uzyskanie rozwodu może przebiegać niesamowicie rozwlekle. Rozstrzygnięcie sędziego będzie bazowało na przesłuchaniu małżonków i świadków wydarzeń. Jeśli potrzebujesz solidnego prawnika, to kliknij w ów link – Adwokat

Czynności notarialne

Testament

Przygotowanie testamentu służy przekazaniu zgromadzonego dobytku po śmierci. Testament jest pismem urzędowym, w którym przedstawia się takie osoby, jakie dostaną spadek. Aby testament był pełnomocny musi spełniać parę wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba pragnąca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych i spisać go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament skutkuje jedynie w momencie otwarcia spadku, to znaczy po zgonie testatora. Przed tym przekazanie dobytku na podstawie testamentu jest niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami testator może zapisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich muszą zostać zachowane opisane prawem wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą testator musi zapisać pełną treść testamentu pisemnie i uzupełnić go pełną datą oraz podpisem. Równie niezbędne jest, żeby z treści w pełni można było stwierdzić, jakim osobom przekazany zostanie dobytek i w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony pomiędzy większą liczbę osób. W takiej formie wykluczony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – przygotowuje się go najczęściej jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zadba o zgodność testamentu. Testamenty własnoręczne są najczęściej podważane, kiedy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Przygotowanie testamentu u notariusza daje gwarancję, że testament będzie prawidłowy . Sporządza się go w towarzystwie 2 świadków, którzy tak jak testator oraz notariusz składają podpisy poświadczające przygotowanie testamentu. Dodatkowym poświadczeniem jest też protokół spisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, gdy istnieje ogromne prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Dotyczy to okoliczności szczególnych np. wojny, epidemii, ciężkiej choroby. Taki testament może zostać przygotowany w jednoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać spisany, po czym podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Istotne jest również to, że każdy testament stanie się nieprawomocny jeżeli testator zapisze go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie będzie sporządzony świadomie i z własnowolnie. Co więcej testament dotyczy woli tylko jednej osoby, z uwagi na to nie może zostać spisany na przykład przez małżonków wspólnie.

Sporządzenie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego przynosi korzyści

Notariusz musi odmówić spisania testamentu jeśli tylko podejrzewa, że testator oświadcza wolę zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Jeśli nie ma w tej kwestii wątpliwości, na równi z bazową zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny według prawa i pełnomocny, znajdujemy również inne zyski wynikające ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza rozpisanie testamentu nie powinno sprawiać trudności, a ponadto jego treści będą zrozumiałe i nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do podważenia w przypadku konfliktów między spadkobiercami albo pozostałymi osobami, jakie nie zostaną zapisane w testamencie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że wszelkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. To oznacza, że oryginał pozostaje bezpieczny i nawet kiedy odpis ulegnie zniszczeniu albo zgubi, bez większych trudności można odebrać następny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, w której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym są uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba spisała testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr zaledwie pomaga odkryć miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest darmowy, własnowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, żeby w chwili otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie ten zapis będzie nieważny.

Czy da się odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem uznaje się ten spisany jako ostatni, ze względu na to najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W nowym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie wcześniejszego. Jeśli nie będzie takiego wskazania nowy testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wliczają się w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze strefy darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego aktu potrzebne jest spełnienie kilku kryteriów. Między innymi w czasie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z pierwowzorami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego procesu. Jeśli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią budowę oraz nie może zostać zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, gdy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.