Kurs kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa konieczne jest podstawowe prawo jazdy właściwej kategorii, zezwolenie Starosty, świadectwo odbycia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto wymagane są wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które poświadczą zdolność prowadzenia pojazdów. Pełne szkolenie zapewnia otrzymanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia wcześniej w ofercie znajdują się szkolenia uzupełniające, które rozwinąć posiadane kompetencje. Aby zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania się. Jedynym wymogiem obok posiadania podstawowego prawa jady odpowiedniej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Same lekarskie badania można wykonać po zakończeniu szkolenia albo w jego czasie.

Dla kogo szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane interesuje przede wszystkim osoby, które planują kierować tymi pojazdami w ramach pracy w służbach publicznych. Praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z większym ryzykiem wypadku. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, kiedy pojazd uprzywilejowany ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W szczególnych sytuacjach może zignorować sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi wyróżniać się szybką reakcją, umiejętnościami oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie te, które wysyłają błyskowe, niebieskie sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Między innymi są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej oraz gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego są to także pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie zainteresuje także kierowców chcących zatrudnić się w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego i innych służbach bezpieczeństwa. Posiadając te uprawnienia można także kierować bankowozy i pojazdy, które przewożą wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był stworzony , aby przygotowywał kierowcę na ekstremalne sytuacje w ruchu drogowym i wychodzenia z nich bez kolizji. Stosując techniki ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje większe bezpieczeństwo na równi swoje, a także pasażerów lub osób trzecich potrzebujących pomocy. Szkolenie pokazuje niebezpieczne sytuacje, kiedy realna jest utrata kontroli nad pojazdem. Dzięki niemu kierowcy podnoszą swoje umiejętności, potrzebnych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E i w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, z kolei szkolenie uzupełniające ułożono dla kierowców, mających już uprawnienia. W skład szkolenia wchodzą zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz egzamin wewnętrzny. W tematach, jakie znajdują się w teoretycznych zajęciach są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, podstawy psychologiczne uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w trudnych warunkach. Ważnym segmentem jest także utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Z kolei praktyczne zajęcia polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Zaliczenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które jest podstawą do uzyskania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Pozyskanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dokonaniu wszystkich formalności kierowca posiada uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat i prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najwygodniejszą formą wpisania się na szkolenie, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie materiały szkoleniowe i egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań psychologicznych oraz lekarskich wlicza się w ofertę.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego kompleksowo przygotowuje i dostarcza fachową wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników. Instruktorzy opierają się na latach doświadczeń i wiedzy, które cierpliwie przekazują kursantom. Przygotowany program szkolenia dzięki wspaniałej organizacji i użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii uczy kierowców poruszania się w ciężkich warunkach. Edukacja zgodna z przyjętymi normami, doskonałe warunki nauczania i przygotowana kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane bazą bezpiecznej jazdy i sprawnego udziału w ruchu drogowym w każdej, nawet najniebezpieczniejszej sytuacji.

szkolenie na pojazdy uprzywilejowane