Czynności notarialne

Testament

Przygotowanie testamentu służy przekazaniu zgromadzonego dobytku po śmierci. Testament jest pismem urzędowym, w którym przedstawia się takie osoby, jakie dostaną spadek. Aby testament był pełnomocny musi spełniać parę wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba pragnąca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych i spisać go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament skutkuje jedynie w momencie otwarcia spadku, to znaczy po zgonie testatora. Przed tym przekazanie dobytku na podstawie testamentu jest niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami testator może zapisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich muszą zostać zachowane opisane prawem wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą testator musi zapisać pełną treść testamentu pisemnie i uzupełnić go pełną datą oraz podpisem. Równie niezbędne jest, żeby z treści w pełni można było stwierdzić, jakim osobom przekazany zostanie dobytek i w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony pomiędzy większą liczbę osób. W takiej formie wykluczony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – przygotowuje się go najczęściej jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zadba o zgodność testamentu. Testamenty własnoręczne są najczęściej podważane, kiedy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Przygotowanie testamentu u notariusza daje gwarancję, że testament będzie prawidłowy . Sporządza się go w towarzystwie 2 świadków, którzy tak jak testator oraz notariusz składają podpisy poświadczające przygotowanie testamentu. Dodatkowym poświadczeniem jest też protokół spisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, gdy istnieje ogromne prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Dotyczy to okoliczności szczególnych np. wojny, epidemii, ciężkiej choroby. Taki testament może zostać przygotowany w jednoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać spisany, po czym podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Istotne jest również to, że każdy testament stanie się nieprawomocny jeżeli testator zapisze go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie będzie sporządzony świadomie i z własnowolnie. Co więcej testament dotyczy woli tylko jednej osoby, z uwagi na to nie może zostać spisany na przykład przez małżonków wspólnie.

Sporządzenie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego przynosi korzyści

Notariusz musi odmówić spisania testamentu jeśli tylko podejrzewa, że testator oświadcza wolę zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Jeśli nie ma w tej kwestii wątpliwości, na równi z bazową zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny według prawa i pełnomocny, znajdujemy również inne zyski wynikające ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza rozpisanie testamentu nie powinno sprawiać trudności, a ponadto jego treści będą zrozumiałe i nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do podważenia w przypadku konfliktów między spadkobiercami albo pozostałymi osobami, jakie nie zostaną zapisane w testamencie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że wszelkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. To oznacza, że oryginał pozostaje bezpieczny i nawet kiedy odpis ulegnie zniszczeniu albo zgubi, bez większych trudności można odebrać następny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, w której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym są uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba spisała testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr zaledwie pomaga odkryć miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest darmowy, własnowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, żeby w chwili otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie ten zapis będzie nieważny.

Czy da się odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem uznaje się ten spisany jako ostatni, ze względu na to najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W nowym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie wcześniejszego. Jeśli nie będzie takiego wskazania nowy testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń