Szkolenie na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego

Szkolenie na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego

Aby zostać kierowcą pojazdów uprzywilejowanych potrzeba konkretnych uprawnień. Według przepisów prawa konieczne jest tradycyjne prawo jazdy właściwej kategorii, pozwolenie Starosty, świadectwo zaliczenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Co więcej niezbędne są wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które potwierdzą możliwość kierowania pojazdami. Pełne szkolenie gwarantuje zdobycie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dla osób, które zdobyły uprawnienia wcześniej przygotowano szkolenia uzupełniające, które poszerzą posiadane umiejętności. Żeby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jedynym wymogiem obok posiadania podstawowego prawa jady odpowiedniej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Same badania lekarskie i psychologiczne można odbyć po szkoleniu albo w jego trakcie.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane przyciąga zwłaszcza osoby, które zamierzają prowadzić te pojazdy w ramach pracy w służbach publicznych. Praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z większym ryzykiem wypadku. Według kodeksu drogowego są sytuacje, kiedy pojazd uprzywilejowany może nie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W szczególnych sytuacjach nie musi zwracać uwagi na sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Ze względu na to kierowca musi wyróżniać się błyskawiczną reakcją, zdolnościami oraz opanowaniem. Dzięki temu uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie te, które nadają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Wśród nich są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej lub gminnej. Według przepisów ruchu drogowego to są też pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie zainteresuje także kierowców chcących zatrudnić się w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Parku Narodowego oraz innych służbach bezpieczeństwa. Mając takie uprawnienia można też kierować bankowozy i pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Program i organizacja kursu

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane został przygotowany tak, żeby nastawił kierowcę na niebezpieczne sytuacje na drodze i wychodzenia z nich bez kolizji. Dzięki technikom ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje bezpieczeństwo swoje, jaki i pasażerów i innych osób potrzebujących pomocy. Szkolenie pokazuje ekstremalne sytuacje, w których prawdopodobna jest strata panowania nad pojazdem. Podczas szkolenia kierowcy ulepszają swoje umiejętności, koniecznych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, z kolei szkolenie uzupełniające ułożono dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W skład szkolenia wliczają się zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz egzamin wewnętrzny. W liście tematów, które znajdują się w teoretycznych zajęciach są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, psychologiczne podstawy uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Ważnym elementem jest też utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Natomiast zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które jest podstawą do uzyskania pozwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Pozyskanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dopełnieniu wszystkich formalności kierowca zdobywa uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przygotowanie do szkolenia na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego

Kierowca chcący zaliczyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć ukończone 21 lat i prawo jazdy odpowiedniej kategorii. To wszystkie wymagania wstępne. Najwygodniejszą formą wpisania się na szkolenie, jest przygotowanie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie materiały szkoleniowe oraz egzaminy zapewnia ośrodek szkolenia. Także wykonanie badań psychologicznych oraz lekarskich znajduje się w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe i przekazuje profesjonalną wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników. Instruktorzy bazują na wiedzy i latach doświadczeń, które szczegółowo przekazują kursantom. Utworzony program szkolenia za pomocą świetnej organizacji i wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi przygotowuje kierowców do jazdy w ekstremalnych warunkach. Nauka zgodna z aktualnymi normami, doskonałe warunki nauczania oraz przygotowana kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane bazą bezpiecznej pracy i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Pojazdy uprzywilejowane kurs

 

Kurs kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa konieczne jest podstawowe prawo jazdy właściwej kategorii, zezwolenie Starosty, świadectwo odbycia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto wymagane są wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które poświadczą zdolność prowadzenia pojazdów. Pełne szkolenie zapewnia otrzymanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia wcześniej w ofercie znajdują się szkolenia uzupełniające, które rozwinąć posiadane kompetencje. Aby zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania się. Jedynym wymogiem obok posiadania podstawowego prawa jady odpowiedniej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Same lekarskie badania można wykonać po zakończeniu szkolenia albo w jego czasie.

Dla kogo szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane interesuje przede wszystkim osoby, które planują kierować tymi pojazdami w ramach pracy w służbach publicznych. Praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z większym ryzykiem wypadku. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, kiedy pojazd uprzywilejowany ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W szczególnych sytuacjach może zignorować sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi wyróżniać się szybką reakcją, umiejętnościami oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie te, które wysyłają błyskowe, niebieskie sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Między innymi są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej oraz gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego są to także pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie zainteresuje także kierowców chcących zatrudnić się w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego i innych służbach bezpieczeństwa. Posiadając te uprawnienia można także kierować bankowozy i pojazdy, które przewożą wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był stworzony , aby przygotowywał kierowcę na ekstremalne sytuacje w ruchu drogowym i wychodzenia z nich bez kolizji. Stosując techniki ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje większe bezpieczeństwo na równi swoje, a także pasażerów lub osób trzecich potrzebujących pomocy. Szkolenie pokazuje niebezpieczne sytuacje, kiedy realna jest utrata kontroli nad pojazdem. Dzięki niemu kierowcy podnoszą swoje umiejętności, potrzebnych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E i w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, z kolei szkolenie uzupełniające ułożono dla kierowców, mających już uprawnienia. W skład szkolenia wchodzą zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz egzamin wewnętrzny. W tematach, jakie znajdują się w teoretycznych zajęciach są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, podstawy psychologiczne uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w trudnych warunkach. Ważnym segmentem jest także utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Z kolei praktyczne zajęcia polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Zaliczenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które jest podstawą do uzyskania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Pozyskanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dokonaniu wszystkich formalności kierowca posiada uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat i prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najwygodniejszą formą wpisania się na szkolenie, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie materiały szkoleniowe i egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań psychologicznych oraz lekarskich wlicza się w ofertę.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego kompleksowo przygotowuje i dostarcza fachową wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników. Instruktorzy opierają się na latach doświadczeń i wiedzy, które cierpliwie przekazują kursantom. Przygotowany program szkolenia dzięki wspaniałej organizacji i użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii uczy kierowców poruszania się w ciężkich warunkach. Edukacja zgodna z przyjętymi normami, doskonałe warunki nauczania i przygotowana kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane bazą bezpiecznej jazdy i sprawnego udziału w ruchu drogowym w każdej, nawet najniebezpieczniejszej sytuacji.

szkolenie na pojazdy uprzywilejowane