Adwokat – Prawo karne i wykroczenia Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, które wymagają roztropności oraz rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego pracy. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczącą szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do bardziej złożonych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie jak najmniej rzutowały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym również przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma zachęcać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są wynikiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie pochodzi z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest również zasadne , gdy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie potrzebny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także gdy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd należy dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu wykonać pewnie działania. Są to zatem sprawy związane z formą oraz wymogami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani również ubiegają się o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się również przypadki, kiedy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to rezulataty takich działań mogą być dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Często zaliczane są tu również wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieprzepisowe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/